oy verme

müthiş argümanlarıyla insanları oy vermemeye davet eden insanların çağrısıdır. ben etkilendim siz etkilenmeyin * *
sinir bozucudur ama her insanın fikrini söylemeye hakkı var, onlar da belirtmiş düşüncelerini*
oy ver-me! ifadesi, olumsuz emir kipinden bir cümledir.
"ver" fiilinin sonundaki -me soneki, vermek fiilinin yapılmaması yönündeki isteği belirtir.
ikinci tekil şahsa hitap eder.
bir slogan olarak "oy verme" nin şahıslara göre çekimi şöyle yapılır:
-sen oy verme! o oy vermesin! biz oy vermeyelim! siz oy vermeyin! onlar oy vermesinler!
nitekim, ilgili klip izlendiğinde görüleceği üzere, bir yobaz grubun siyasal görüşlerini ifade eden bu slogan, bu haliyle doğru ve geçerli biçimde yazılıktır.
en basitinden sular akmayınca sorunu yağmur duasına çıkarak, elektrikler kesilince de tanrıdan şimşek çakmasını isteyerek çözmeyi düşünenlerin akıl ötesi çözümü.