pagan

bildiğimiz köy anlamındaki pagus kelimesinden türemiştir. hristiyanlık ilk önce şehirlerde yaşayan alt tabaka insanlar arasında yayıldı ve roma'da böyle baskınlık kazandı, buna nazaran kırsal hayata çok geç sirayet etti. şehirlerin hristiyan ama köylerin eski inançlara sadık olduğu bu dönemde hristiyanlar bu eski inançlara mensup kişileri köylü anlamına gelen ifadeyle bir tuttular ve böylece kırsala ait anlamı taşıyan pagan kelimesi doğdu.
insanlığın öz dinine mensup kişi.
bu dinin esas adı ise satanizmdir.