paramiliter

devlet destekli yarı gönüllü yarı askeri güçlere verilen isim.

paramiliter güçler bazı ülkelerde resmi bir nitelik taşısa da biliyoruz ki söz edilen bu güçler genelde bazı operasyonel işlerde kullanılan birlikler. bu birlikler bazen düzenli bazen de çok küçük gruplardan oluşabiliyor.

bahse konu olan ve iddia edilen paramiliter güçlere örnek olarak günümüzde sadat gösterilmekte. sadat'ın böylesi bir yapılanmaya sahip olduğu söyleniyor. sadat bunu reddetse de iktidarın söylemleriyle asker-polis-jandarma gücü dışında silahlı unsurların olduğu anlaşılmakta. yoksa kim durduk yere 'şu kadar insanı evde zor tutuyoruz' gibisinden laflar eder. herhalde bu insanlar ellerinde tencere tavayla oturup beklemiyordur.