patoloji

hastalık bilimi. hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. bu araştırmalar genellikle kadavra lar üzerinde yapılmaktadır. tıbıbn en disiplinli bölümlerinden biridir.

(bkz: pathology)
mekteb-i tıbbiye talebelerine çektiren derslerdendir..
temel bilimler ile klinik bilimleri arasında bir derstir