patoloji

hastalık bilimi. hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. bu araştırmalar genellikle kadavra lar üzerinde yapılmaktadır. tıbıbn en disiplinli bölümlerinden biridir.

(bkz: pathology)
mekteb-i tıbbiye talebelerine çektiren derslerdendir..
temel bilimler ile klinik bilimleri arasında bir derstir
kelime benzeri olarak patiloji ye benzer. patiloji hayvanların patilerini inceleyen bilim dalıdır. geçmişte ve şimdi yoksa, zaten ileri de olacaktır. olmalıdır. olması muvaffaktır! ilelebet ve daima.