peri

farsçadan bir hediye.
doğaüstü güçleri olduğuna inanılan hayal ürünü varlık olarak tanımlamış tdk...
ingilizce'de de, benzer bir yazım ve telaffuzla ifade edilir: fairy
ingilizce karşılığı olan fairy argoda geyler için kullanılmaktadır.