pert olmak

cansız varlıklar için çöp kıyamına gelme. canlı varlıklar için iş görmeme, yorgunluk, bitkinlik, yeniklik belirtir.