peygamber sabrı

sabır eşiği sonsuzluğa kadar uzanabilen, bardağını taşırabilecek bir son damlası bile olamayan* insanlar için kullanılan kelime grubudur. bu karaktere sahip kişilerin genel özelliklerinden diğerleri ise " başladığı işi yarım bırakmama", " söylenen sözlere kolay darılmama", " söylenenleri yer yer ti ye alma"dır.
olan bitenler karşısında soğuk kanlılığını ve metanetini koruyabilme durumudur.
isviçreli bilim adamlarının sinirlerinin doğuştan olmadığı iddiaları üzerine çalıştığı insanların sabır türü. eğer sadece şiddetten beslenen bir adamla karşı karşıyaysa adamın daha çok sinirlenip ortamı terk etmesine vesiledirler.
birini tanıma sürecinde takınılması gereken tavırlardandır. baktın ki olmuyor *
ülkemizdeki insanların lgbtilere karşı olan tutum ve tavırları göz önünde bulundurulduğunda hepimiz sahip olması gerekendir.