peyot

modern ibranice'de favori anlamında kullanılan kelime