postmodernizm

modern olanı, haliye avrupanın yarattığı kültürün kaidelerini bir yana bırakıp yaratıcı, birbirinden bağımsız ve çağrışımlar ile beslenen, büyük oranda anarşist sayılabilecek bir anlayışla kişisel kurallarla yaratılan sanat mahsüllerine verilen sıfat, bir nevi akım. edebiyat, mimari, resim, heykel vs gibi bir çok alana sirayet etmiştir. türkiyede edebiyat alanında yazılmış ilk ve en başarılı postmodern roman oğuz atayın tutunamayanlarıdır.

not: her ne kadar sonunda bir -izm takısı varsa da bir manifestosu olmadığı için akımdan sayılmadığı da olur.
40'lı yıllardan sonra kuantum fiziğinin, klasik fiziğin yerini almasıyla gelişen toplumsal akım. malum, kuantum fiziğinde "doğru" kişiye, yere ve zamana göre değişir. bu durum, modernizmde öne sürülen "tek doğru vardır" görüşünden vazgeçilip "herkesin, yere ve zamana göre kendi doğrusu vardır" görüşü benimsenmiştir. böyle olunca karşımıza sonsuz doğru çıkıyor. sonsuz doğrunun bir araya gelmesiyle çeşitlilik, karmaşıklık ve renklilik oluşuyor. postmodernist mimari örneklerini incelediğinizde de bu karmaşıklığı görebilirsiniz. bu anlamda modernizmin tam tersi görüşleri savunur. aynı zamanda çevrecidir ve geleneklere tamamen karşıdır.
postmodernizmin aynı zamanda cinsel uönelim ve kimlikte de çeşitliliği savunduğunu hatta cinsel yönelimlerin gay, lezbiyen, biseksüel vb ayrımlardan bile kaçarak, herkesin kendi yönelim ve kimliği farklıdır ve bu kimseyi ilgilendirmez düşüncesinden yola çıkıp "insan" çatısı altında herkesi birleştirmeyi ilke edinmiştir.