proletarya

latince kökeninin türkçe karşılığı döldür. oğlundan başka malı olmayan anlamında. mülk sahibi olmayan insanları tanımlamak için kullanılırdı, günümüzde ise işçi sınıfı. karl marx üretim araçlarına sahip olmayan sınıf olarak tanımlamıştır. tabi sınıf sözü geçen yerde max weberi anmamak olmaz.
lenin'in, "zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi yok" dediği işçi sınıfı.

marksist terminolojide proletaryanın, bu mülksüzlük durumundan ötürü özünde devrimci olduğu varsayılır.
ancak, işsizler ordusunun günümüzde devasa boyutlarda olduğunu hesaba katarsak, en azından kaybedecek bir işleri vardır.

ee, girilen taksitler, kızın çeyizi, oğlanın okulu, yaklaşan emekliliğin tatlı heyecanı, hanıma alınacak bilezik derken, hayat mücadelesi sınıf mücadelesinin önüne geçmiştir.

bir zamanlar kapitalizmi bir kaşık suda boğabilecek güce sahip olan proletarya, şimdilerde o kapitalizmin kendisi için yaptırdığı mega alış veriş merkezlerinde, kapitalizmin değirmenine su taşımakla meşguldür.