proleter

proletarya sınıfına ait olan kişi, işçi.
gündelik kazancını yiyen başka geliri olmayan emekçi.