pürtelaş

farsça bir önek olan "pür" ile arapça "telaş"ın evliliğidir.
telaş içinde olan birisi veya bir mekan için kullanılır.
insanı erken yaşlandıran bir özellik zannımca. keşke bende olmasaydı.