riyakar

riyakarlık, ikiyüzlülük ve samimiyetsizliktir.
riyakar, ikiyüzlü davranan kişidir.