rönesans

yeniden doğuş anlamına gelir. avrupa tarihinde 14. yüzyılın sonunda başlayıp 15. ve 16. yüzyılları kapsayan dönemi tanımlamakta kullanılır. eski yunan ve roma kültürünün canlandığı; düşüncede, edebiyatta, resimde, heykelde, mimarlıkta büyük değişimlerin olduğu bu dönemdir.
avrupa uygarlığının güçlenme sürecine ciddi bir ivme katmış bir süreç, dönem ve dönüşüm.
bu uygarlığı kıskanmamıza yol açacak düzeyde sanatsal patlamaların ve muhteşem ürünlerin kaynağı.
bu dönemin meyvelerini yaratan büyük isimlerden birkaçı:
(bkz:leonardo da vinci)
(bkz:michelangelo)
(bkz:raphael)
(bkz:donatello)