sağ twix ve sol twix

sol twixin daha büyük olacağı tartışma.
koalisyonla çözülecek çatışmadır.
biri diğerinden daha küçüktür hep