sanat yönetmeni

bir sanat icra edilirken, gereken tüm ayarlamaların yapımını ve seçimini üstlenecek kişi.