şehinşah

şahların şahı manasına gelen farsça söz.