seks santralleri

temiz olduğunu düşündüğüm mutlu sonla biten enerji. cinsel yönelim farkı olmaksızın sevişecek kişilerin bir çatı altında toplanması ve evlerin altına yerleştirilecek sürtünmeyle enerji toplayan paneller ile enerji üretilmesi mümkün olabilecektir. geçtiğimiz yıllarda hollanda, bisiklet yollarının altına panel koyarak burdan enerji toplamayı başarmıştır.
seks eylemi için harcanan kalori ile üretilen enerji karşılaştırıldığında zarar edilecek santral.
ürkütücü ve sarsıcı biçimde mantıklı ve rasyonel bir öneri.