seks yapmak için devletten izin almak

sadece heterororo bünyelerin yapacağı iştir. en azından izin alırmış gibi görünmek isterler.
savaş dönemlerinde uygulanan ekmek karnesi gibi, seks karnesi çıkartmayı gerektirir.
sadece izin almak yetmez, beraberinde yatak vergisini getirir. e tabi kızlı erkekliye izin yokken, kızlı kızlıya veya erkekli erkekliye çıkar mı bilinmez.
kat, kıdem, rütbe psikolojisidir. örneğin, izin almak için sizden daha kıdemli birine yönlenirsiniz. bu durumda da seks açısından sizden daha kıdemli bir yere yönlenirsiniz.
finally, i don't need sex because the goverment fucks me everyday.