seremoni

belli bir düzen içerisinde uygulanması gereken aşamalar bütünü, tören. söylenişi bir ahenk duygusu verir.
belli aşamalarda gerçekleşen, bir tür şölen havasında geçen, kapanış, uğurlama yada açılış, karşılamak için düzenlenen törendir.