servet-i fünun devri

iki dünya arasında kalan bir neslin dünya devri. kullandıkları dilleri de yalnız kendileri anlıyorlar. lügatlerle yazıp durmuşlar eserlerini. aslında fen hazinesi gibi bir anlamı olan bilimsel bir mecmuayı edebiyat dergisi yapmışlardır. yanlış zamanda yanlış dergide yaşamışlar. yine de, her şeye rağmen candırlar.
saçma sapan bir dönem. ama adı güzel