siki daşağı denk olmak

hiç bir zmn bu orantıyı nasıl belirlediler ne yaparak belirlediler bilinmez. genellikle durumu iyi şanslı insanlar için kullanılan bir hitap şeklidir.
sikin 22cm, taşağın da 22 okka gelmesiyle oluşan durumdur. *