soğuk kanlı hayvanlar

vücut ısısı dış etkenlere göre değişen, sabit bir vücut ısısına sahip olmayan hayvanlardır. vücut ısı dengesini sağlamak için yapıları yeterince gelişmemiştir; ter bezleri zayıf, dış kabuk yahut derileri yalıtım sağlamakta yetersizdir. böcekler, sürüngenler bu gruba girer.. <br> <br>bedenen politik olma durumu. <br> <br>(bkz: sıcak kanlı hayvanlar)