sömürgecilik

zorla sahip olma acizliğini göstermektir. ilkesiz bir güçlü olma durumudur.
frenkçesi, koloniyalizmdir.
koloni, sömürgeleştirilmiş bir toprak parçası olan sömürgeyi ifade eder.
sömürge sözcüğünün arapçası/osmanlıcası ise müstemlekedir.