sone

toplam 14 dizeden oluşan, ikişer dörtlükler ve üçlüklerden oluşan bir şiir şekli. türk edebiyatına batı edebiyatından geçmiştir.