sonradan görme

kapitalizmin yeni yeni tüketim insanları yaratma sıkıntısına bir nebze olsun katkıda bulunmak için mucize misali gökten inmiş insan grubu. en önemli özellikleri başkalarının hayatlarını yaşama çabalarıdır. ama bu başkaları üst gelir düzeyindeki insanlardır. ellerine geçen fırsatlarda üstlerine olmayan her şeyi üzerlerine giyinmeye çalışırlar. zenginlikleriyle hayatı ucuzlatmaya, hayatın içini boşaltmaya çalışırlar. en büyük artılarıysa aptal olmalarıdır. yeni çıkan en afili ama içi boş ürünü ancak onlara rahatlıkla kakalayabilir ve onlarla tanıtımını ballandıra ballandıra yapabilirsiniz. her şeyin kolayca satın alınabileceğine, kalitenin en büyük logolu markayla ölçüleceğine, hayatın hep toz pembe bir portre çizeceğine inançları sonsuzdur. göremedikleriyse geçmişleri ve aslında nasıl göründükleridir.
sonradan görenler bir de tam olarak göremezler. çünkü gördükleri buzdağının görünen kısmıdır. yapılan her eylemin bir de saiki vardır. sonradan görmeler bu saiki es geçer.