sosyal çözülme

halkların kendi içinde yaşadıkları bir durum, bir biriyle çelişen görüşlerin hazmedilemeyen durumun ifadesi, kendimizi kaybettiğimiz andır. konuşulup da duyulmayanların edebiyatıdır.yapılabileceklerin yerine yapılamayacakların aldığı kompleks bir yapıdır. acının var olduğu, yine de inatlaşmayla bir yere varılamayacağının bir gerçeğidir.
toplumun içindeki kültürlerin bir bir kaybolarak erimesi.
sosyalçözülme en basit açıklamayla toplumsal bütünleşmenin gercekleşememesidir. sosyal çözülme, toplumda istenmeyen bir durumu anlatır.

çözülme sonucu toplumun unsurlari (kurumlar, toplumsal grup ve tabakalar) arasındaki bağlantı zayıflar. bu unsurlar görevini yapamaz duruma gelir.

gelişme yavaşlar, toplumsal sorunlar artar ve toplumun varlığını sürdürmesi tehlikeye girer.

sosyal çözülme,bir toplumda maddi ve manevi kültür unsurlarının biribirini tamamlayamaması sonucunda toplumsal birliğin bozulmasıdır.
yılmaz erdoğan'ın dediği gibi 'bırakalım yıkılsın bu devlet, belki yerine daha iyisi gelir', ırkçılık, dincilik, fitnelik, fesatçılık yapacaksak sahiden bırakalım da çözülsün millet