sosyal hizmet uzmanı

bu ülkede kıymeti bilinmeyen, lgbti çalışınca hepten yok sayılan, göz ardı edilen, ufaktan gülünen meslektir.