şovenizm

abartılı ve saldırgan vatanseverlik

bugünlerde sözlükte ve ülkede kendini gösteren olgu, şiddete şiddetle karşılık vermenin çözüm olmadığı umarım hemen anlaşılır sevgili sözlük
hastalıktır. bir homofobi kadar.