spiritüalizm

ana hedefi ve içeriği maneviyata yoğunlaşmak, benmerkezli ve materyalist olmaktan tamamen uzak bir inanca sahip olmaktır.
reenkarnasyon ile sık sık karıştırılan akım.