stereotip

din, dil, ırk gözetmeksizin belirli yaşam biçimleri ve davranışları olan gruplara yakıştırılan imajın genel olarak toplum tarafından olduğu gibi kabul edilmesi.
bu da konuya dair blurun ne düşündüğü ;

http://kisalt.com/2qy
kalıplaşmış düşünce şekli.
eylem haline dönüştürüldüğünde herkesi aynı biçime sokmak anlamı çıkar.
mesela, tüm ayıcanlar göbekli ve sakallıdır veya her feminen gey pasiftir. bir nevi çok geniş genellemedir.
stereotip diğer adıyla kalıp yargı. şunlar şöyledir tarzındaki bütün genellemeler bu gruba girer. tanınmayanı tanınır kılmak için kullanılır. japonlar çalışkandır cümlesi de bu gruba girer; olumlu veya olumsuz bütün kategorizelendirmeleri kapsar yani. bunun olumsuzları kapsayanı önyargı, önyargının davranışa dönüşmüş hali ise ayrımcılıktır. hepimize gelsin (bkz:beni kategorize etme) şarkısı.