str8 kafa str8 mermer

işte o.. sabah, akşam günün herhangi bir saatinde, herhangi bir mekanda, herhangi bir kentte, herhangi bir zaman da ve yüzyılda karşılaştığınız heteroseksist faşizm...