sular kesilmiş ise

-toprakla yıkansınlar.
imza : maliye bakanı *
- pasta yesinler.
imza: marie-antoinette