sülük

eskiden tedavilerde kullanılan, pis kanı emen bir tür su hayvanı.
sinüzite alternatif çözüm diyorlar bunun için.