taraça

italyanca terrazzanın türkçeleşmişi. *
manzaraya hakim bir konumda bulunan büyük bahçelerin bir kısmında mutlaka bulunan, bir duvarla desteklenmiş yüksek düzlük.
yamaçlara toprak kaymasını önlemek amaçlı yapılan girintilerdir.