taşak geçmek

dalga geçmek deyiminin argoda vuku bulmuş hali.
yaptığı işleri yüzüne gözüne bulaştıran, saf kişilere yapılagelmiştir. bunun dışında sıra dışı olaylarında dile dolanmasıyla yapılabilmektedir. ama taşak geçen kişinin taşak konusu olması da insanları ayrıca eğlendirir.