tiranlık

insanlık vasıflarını yitirmişlerin yönetim sistemi.