tofu

soya sütünden elde edilen bir tür peynir. uzakdoğu'da ve özellikle japonya'da yaygındır. japonca "to" ve "fu" sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan bir sözcükmüş; "to" soya, "fu" ise pıhtı anlamına geliyormuş.
cucumber dizisi oyuncularının seks ve ilişkiler hakkında soru-cevap şeklinde konuştukları videolar serisidir.
http://ayilarock.ayisozluk.com/cucumber-banana-tofu/