ts eliot

the love song of j. alfred prufrock şiiriyle beni kendine ebediyen aşık etmiş olan, en sevdiğim şairlerden biridir.
1888-1965 yılları arasında yaşamış dışavurumcu abd kökenli ingiliz şair, oyun yazarı.

"oyuk adamlar"dan;
görmeyeceğiz belirmezse
gözlerimiz yerlerinde
sonrasız yıldızı
katmerli gülü gibi
alacakaranlık ölüm ülkesinin
işte tek umudu
boş adamların..