tübitak başkanı'nın hisleri

bir kaydın montaj olduğunu, hiçbir teknolojik aygıta ihtiyaç duymadan, 40 km'den anlayan hislerdir.