türcülük

türleri sınıflandırarak bir türü diğer türden üstün görme. türler arası rekabet. bir dönem ırkçılık ile aynı kulvarda yer alan türcülük sonraları ötekileştirmeyle aynı kulvarda koşmaya başlamıştır. bir nevi ayrımcılıktır ve hem ötekileştirmenin hem de ırkçlığın temelidir.
türcülük ayrımcılığın bir adım ötesidir. fark edilmiştir ki homofobi veya cinsiyetçiliğin ayrımcı havasının en geniş vücut bulmuş halidir. işin ucu mülkiyet haklarına varmaktadır. insani varlığın ekosistemin bir parçası olduğu gerçeğini anlayalı henüz yüz yıl olmuştur. yeşil hareketin politik altyapısını oluşturan eleştirilerin başını çeker...