türkçe karakter ya da boşluk kullanma dedik müslüman

ayı sözlük link kısaltma aracında türkçe karakter ya da boşluk kullanınca çıkan uyarı/ikaz.
(bkz:#245184)´e ve bu başlığa istinaden, müslüman olmayan yazarlarca gereksiz alınganlık gösterilebilecek hede.*
link kısaltma aracının ne kadar kötü tasarlandığının bir göstergesidir. bu gibi şeyleri bilgisayarın kendisinin yapması daha iyi olur. kullanıcı veri girerken, kullanıcıya güvenmemelisiniz.