üç gey bir araya geldiğinde konuşulan konular

feminist kuram
queer teori
weberyan bürokrasi
toplumsal tabakalaşma
modernelşme
toplumsal cinsiyet
çağdaş siyasi kuramlar
siz nerelerde takılıyonuz? *
konuşmuyoruz direkt sevişiyoruz. gey arkadaş grubu olduğumuz için seks makinesiyiz canım evet.