uluslararası suç ve ceza film festivali

üçüncüsü düzenlenen ve bu seneki teması "çocuk(ça) adalet" olan film festivalidir.*

http://www.icapff.com/akademik.php