vaftiz

dinlerin senkretik (uzlaştırmacı, eklemlemeci, uyumlu hale getirmeci) yapısını sergileyen bir kutsama ve arındırma eylemidir.
hristiyanlığın geleneksel ayinlerinden birisidir, fakat, eski mısır'dan hint uygarlıklarına kadar uzanan bir coğrafyada yaygın olarak rastlanan bir arınma ve inisiyasyon (tarikata giriş, yola başlayış) yöntemidir.
dilimize, yunanca "vaptizo" sözcüğünden girmiştir.
birçok hristiyan mezhebinde, vaftiz edilen kişinin, eski günahkar hayatından kurtularak yeni hayatına başladığı kabul edilir.

frenkçesi " baptism"dir.