vygotsky

zone of proximal developement -yakınsal gelişim alanı terimini ortaya atmıştır.