yakut

sertlik derecesi 9 olan değerli bir taştır.
kırmızı renklidir.