yamuk

yamuk kişi (isim): karakter olarak sağlam durmayan, sözünün eri olmayan, anında adam satan.
yamuk yapmak (fiil): adam satmak, söylediğinin tersini yapmak, karşısındakinin planlarını kendi menfaatleri doğrultusunda bozmak.
ne yaptığı belli olmayan, dengesiz, karakteri oturmamış kişi. bu kişiliği görünce yavaşca o ortamdan uzaklaşılmalı.