yazı

kişinin kendini ifade etme biçimlerinden biri.