yeriz birbirimizi ete para vermeyiz sikeriz birbimizi göte para vermeyiz

kendi kendimize yeteriz manasına gelen çok güzel bir ata sözü.
pintiliğin şahikası!
mazbutluğun daniskası! *
orijinali; "ekmek soğan yerik ete para vermek, birbirimizi sikerik göte para vermek" olan adana yöresi, manimsi.